วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

- -

http://fb.esnips.com/doc/9a448811-e391-4a46-99a8-2d82e495b431/Audition---Take-It